oicenglish
Courese
  
OIC Express
ทางลัด! สำหรับคนอย่างเก่งอังกฤษ !!
หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้เรียน ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลกว่า 98%
OIC Express หลักสูตรพิเศษที่คิดค้น และสรรสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจ และประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจในปัญหาของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ผล OIC English จึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมด ทดลอง และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของคนไทยและให้ได้ผลจริงมากที่สุด
OIC Express
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ขาดความมั่นใจ และไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากร้างรามานาน ขาดความเข้าใจในการเรียนรู้ หรือไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกใช้บ่อยเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่สามารถแต่งประโยคเองได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ
“เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ให้กล้าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ”
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยรื้อฟื้นความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่เคยมีอยู่แล้วในตัวคุณ ให้เรียกกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามต้องการ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นการใช้งานจริงโดยเฉพาะ รวมถึงเทคนิค และวิธีการสอนแบบพิเศษ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกใช้จริงในห้อง เป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด เสริมสร้างความมั่นใจ และมีพัฒนาการขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Courses
OIC Basic
Understanding the Vocabulary of Grammar
"ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ทั้งระบบ จำง่ายเข้าใจเร็วในชั่วพริบตา"
คุณกำลังประสบกับปํญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่
 • ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยุ่งยาก น่าเบื่อ เรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ
 • ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน
 • จำเป็นต้องรีบใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้ แต่มีเวลาในการเรียนจำกัด
 • เรียนแล้วไม่ได้ผล ไม่สามารถนำไปปรับใช้ในงาน หรือชีวิตประจำวันได้
 • รู้สึกไม่มั่นใจในการสร้างประโยคคำถามที่ถูกต้อง เมื่อจำเป็นต้องใช้ถามฝรั่ง
 • สับสนในการใช้ Verb ไม่รู้ว่าจะใช้ Verb to be หรือ Verb to do ขึ้นต้นประโยคคำถามดี เลยใช้วิธีการถามเป็นคำๆ โดยพยายามขึ้นเสียงสูงในการถามเพื่อสื่อความสงสัยแทน เช่น happy? busy?
OIC Basic สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะร้างลามานาน เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้ และจำเป็นต้องรีบรื้อฟื้นเพื่อนำไปใช้งานจริงให้ได้เร็วที่สุด เพื่อใช้เป็นรากฐานที่มั่นคง สู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
เนื้อหา :
 • เรียนรู้ที่มาที่ไปของกฎ Grammar ทั้งระบบ โดยเรียงจากง่ายไปยาก เข้าใจประเภท และหน้าที่ของคำต่างๆ รวมไปถึงตำแหน่งของการวางคำ (Part of speech) อย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการแต่งประโยค
 • ถูกใจกับเทคนิคพิเศษสุด ในการจำหน้าตา 12 tenses ทั้ง Active voice และ Passive voice รวม 24 หน้าตา ในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบไม่ต้องท่องจำเหมือนที่เคยเรียน เทคนิคพิเศษนี้มีที่ O I C เท่านั้น !
 • เจาะลึกประเภทต่างๆของ Verb รวมไปถึงหลักการใช้ Modal verb(กริยาช่วย) เช่น can, could ,will, would, must, have to.. เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • โดนใจ ! สำหรับคนชอบใช้เสียงสูงในการถาม เพราะไม่สามารถแต่งประโยคคำถามได้ OIC ให้คุณ ฝึกความชำนาญในการแต่งประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Yes-no question หรือ Wh-Question ด้วยเทคนิคพิเศษที่ง่ายต่อการจำและทำความความเข้าใจ โดยใช้เวลาที่รวดเร็ว
OIC Elementary
Applying Essential Tenses
เจาะลึกวิธีการใช้ Tense เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
หากสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับคุณ
 • ขาดความมั่นใจ และกลัวสุดขีด เมื่อต้องใช้ Tense ในการสื่อสาร
 • เข้าใจยาก รู้สึกว่า Tense เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และยากที่สุดเวลาเรียน
 • กฏการใช้ Tense เยอะมาก ท่องไม่ไหว จำไม่ได้ สับสนไปหมด
 • ไม่สามารถใช้ Tense ใน การทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน reports, essays, e-mails or conversations
OIC Elementary เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ Tense ในรูปเแบบต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ
เนื้อหา :
 • คอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ทบทวนในส่วนของ Part of speech ทั้งระบบ
 • จากนั้นเรียนรู้กันแบบเต็มๆกับเทคนิคลับสุดยอดวิธีการใช้ Tense ต่างๆ ทั้ง Active voice และ Passive voice โดยเรียนรู้จากภาพ หรือสื่อต่างๆที่ O I C คัดสรรมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัส และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริง ของ Native speaker เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้ tense ได้โดยอัตโนมัติ
 • เจาะลึกประเภทต่างๆของ Verb รวมไปถึงหลักการใช้ Modal verb(กริยาช่วย) เช่น can, could ,will, would, must, have to.. เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพิ่มทักษะวิธีการเลือกใช้ Tense ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ Tense ได้ ด้วยวิธีการฝึกปฎิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริง
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น ก่อนก้าวไปสู่การเขียนประโยคที่ซับซ้อนต่อไป เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ได้ ทั้งในงานและชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
OIC Intermediate
Expanding and Using Structure
"ประยุกต์การใช้โครงสร้างเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์"
ปัญหา โดนใจ เหล่านี้ ! OIC ช่วยคุณได้
 • อยากพูดให้รู้เรื่องแบบต่อเนื่องนานๆ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีในการสื่อสาร แบบไหน
 • พูดได้แค่สั้น ๆ หรือบางทีก็จำเป็นต้องพูดซ้ำๆ เป็นคำๆ เพราะไม่สามารถทำให้ประโยคยาวกว่านี้ได้
 • ท้อแท้ รู้สึกแย่ แม้จะพยายามสื่อสารให้ฝรั่งเข้าใจมากเท่าไหร่ ก็ไม่เคยได้ผลซักที
 • รู้สึกสับสนระหว่างการใช้ Present Participle กับ Past Participle
OIC Intermediateหากคุณต้องการสร้างประโยคให้ยาวขึ้นแบบไม่ติดขัด คุณต้องรู้จักการใช้ตัวขยายความแบบสั้น ๆ (modifier) พร้อมทั้งวางตำแหน่งให้ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการรวมความโดยการใช้ conjunction (ตัวเชื่อม) เชื่อมคำหรือประโยค เพื่อสามารถปะติดปะต่อเรื่องราวที่คุณต้องการสื่อ ให้สัมฤิทธิ์ผลมากที่สุด
เนื้อหา :
 • ฝึกเขียนประโยคให้ยาวขึ้น แบบ Compound Sentence โดยใช้ตัวเชื่อมเหล่านี้ (conjunction : both…and , not only but(also) , neither…nor ,either…or , yet ) ในการเชื่อมระหว่างคำ กลุ่มคำ หรือประโยค เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กล่าวถึง ทำให้การพูดและการเขียน กระชับ และจับประเด็นได้เร็ว
 • เรียนรู้การเขียนเชิงเปรียบเทียบ(Comparison) ในรูปแบบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เพราะ หากมีแนวคิด และมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ในเรื่องของงานและชีวิตประจำวัน จะได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้การใช้ กริยา (verb) ชนิดพิเศษบางตัว เช่น Perception (กริยาแสดงการรับรู้), Causative (กริยาที่แสดงเหตุ) , Emotional State (กริยาแสดงความรู้สึก) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหลีกเลี่ยงหรือ แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการ พูดและการเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สรรสร้างประโยคให้มีความหลาก หลายและน่าสนใจ ด้วยการเรียนรู้การแปลงกริยา ให้เป็นตัวขยายความประเภท Adjective หรือ Adverb ในรูปของ Phrase (วลี) ในแบบต่างๆ อย่างละเอียด ทั้งในเชิงบอกเล่าและปฏิเสธ เช่น Present participle และ Past participle เป็นต้น ทั้งในรูป Active Voice และ Passive Voice พร้อมทั้งวางตำแหน่งของ การใช้ phrase ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การสื่อสารสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในงานและชีวิต ประจำวัน
OIC Advanced Intermediate
Increasing Creative Description
"สร้างสีสันการใช้ภาษาให้สมบูรณ์พร้อม"
"เคยรู้สึกวิตกกังวล กับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม"
 • ใช้เวลานานมากในการถอดความจาก ภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
 • ไม่รู้ว่า To infinitive กับ Gerund ต่างกันตรงไหน ใช้อย่างไร
 • ใช้กริยาซ้อนกันในประโยค ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตัวเอง
 • ขาดความมั่นใจในการสื่อสาร
OIC Advanced Intermediateเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนประเภทต่างๆได้ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว และเพิ่มลีลาในการเขียนให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย สไตล์ฝรั่ง
เนื้อหา :
 • ฝึกเขียนประโยคให้ยาวขึ้น แบบ Compound Sentence โดยใช้ตัวเชื่อมเหล่านี้ (conjunction : both…and , not only but(also) , neither…nor ,either…or , yet ) ในการเชื่อมระหว่างคำ กลุ่มคำ หรือประโยค เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กล่าวถึง ทำให้การพูดและการเขียน กระชับ และจับประเด็นได้เร็ว
 • เรียนรู้การเขียนเชิงเปรียบเทียบ(Comparison) ในรูปแบบต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เพราะ หากมีแนวคิด และมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ในเรื่องของงานและชีวิตประจำวัน จะได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้การใช้ กริยา (verb) ชนิดพิเศษบางตัว เช่น Perception (กริยาแสดงการรับรู้), Causative (กริยาที่แสดงเหตุ) , Emotional State (กริยาแสดงความรู้สึก) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหลีกเลี่ยงหรือ แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการ พูดและการเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สรรสร้างประโยคให้มีความหลาก หลายและน่าสนใจ ด้วยการเรียนรู้การแปลงกริยา ให้เป็นตัวขยายความประเภท Adjective หรือ Adverb ในรูปของ Phrase (วลี) ในแบบต่างๆ อย่างละเอียด ทั้งในเชิงบอกเล่าและปฏิเสธ เช่น Present participle และ Past participle เป็นต้น ทั้งในรูป Active Voice และ Passive Voice พร้อมทั้งวางตำแหน่งของ การใช้ phrase ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การสื่อสารสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในงานและชีวิต ประจำวัน
OIC Advanced
Developing Effective Communication
"พัฒนาการใช้ภาษาให้ทันสมัย สื่อสารชัดเจน ถูกต้อง ฉับไว"
หากสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่คุณยังแก้ไขไม่ได้ในการสื่อสาร
 • ไม่สามารถเขียน Fax, Letter, Memo, E-mail, หรือ Report เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง สละสลวยได้
 • เริ่มไม่ได้ จบไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเรียงร้อยถ้อยคำหรือประโยคให้สอดคล้องกันได้อย่างไ
 • ขาดความมั่นใจ เพราะไม่รู้จะใช้ภาษาในระดับไหน ให้ถูกต้องเหมาะสมดี
 • อยากมีลีลาในการเขียนภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และ นิยมใช้ในปัจจุบัน
OIC Advanced หากคุณต้องการเขียนประโยคเชิงซ้อนที่มีตัวขยายความเพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสม (ไม่มากหรือน้อยเกินไป) สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการใช้ภาษา พร้อมทั้งรวบรวมเรื่องราว และสามารถเขียน Paragraph ในเชิงบทความ การบรรยาย หรือจดหมายธุรกิจ ได้อย่างมืออาชีพ
เนื้อหา :
 • เรียนรู้ และวิเคราะห์ หลักการใช้ภาษาให้เกิดภาพ ด้วยการใช้ Relative Clause ประเภท Adjective Clause ขยายความ ซึ่งสามารถทำให้เราใส่รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้มากขึ้น และถูกต้องตามกาลเทศะ
 • เน้นส่วนที่สำคัญในประโยคทำให้การสื่อสารเกิดภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สื่อสารได้ตามสมัยนิยม(รู้ว่าการใช้รูปแบบภาษาแบบใดนิยมใช้ แบบใดไม่นิยม แบบใดล้าสมัย แบบใดเน้น แบบใดไม่เน้น)
 • รู้จักและเข้าใจวิธีการใช้ Noun Clause อย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโต้ตอบทางภาษาได้อย่างมีชั้นเชิง เช่น การสร้างคำถามทางอ้อม (Indirect Speech) เพื่อเล่าเรื่องที่ผ่านมาหรือ ถ่ายทอดภาษาจากผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการถ่ายทอดภาษา
 • เรียนรู้ตัวขยายความประเภท Adverb Clause เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างประโยคหลักกับประโยครองในแง่ต่าง ๆ เช่น เหตุผล เงื่อนไข ขัดแย้ง เป็นต้น ทำให้ประโยคมีน้ำหนักในการสื่อสารมากขึ้น สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ชัดเจนมากขึ้น
 • นอกจากนี้ OIC จะนำพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนได้รับมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนทางภาษาในการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด (efficient & effective)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ OIC English Copyright © oic english 2009 -2011. All Rights Reserved.
E-mail : infooicenglish@gmail.com Tel : 02-267-5041-3