oicenglish
OIC Today / OIC EXPRESS
  

OIC EXPRESS

OIC Express Course (Basic- Advanced) ** 20 ชม / คอร์ส รวม 5 คอร์ส 100 ช.ม.

.** รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ.

-เราเริ่มสอนปรับพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็นในการแต่งประโยค จากง่ายๆไปสู่ประโยคซับซ้อนยาวต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง ไม่ใช่ท่องจำตาม Pattern เพราะส่วนใหญ่ เราจะพูดและเขียนได้บางประโยคที่เราใช้บ่อยๆ แต่ถ้าต้องการแต่งประโยคเองอย่างอื่น ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงให้ถูกต้อง เพราะยังติดถอดไทยอยู่

-คอร์สนี้ เราฝึกให้ผู้เรียนแต่งประโยค ด้วยวิธีฝึกเขียนก่อน เพราะเรายังมีเวลาคิดและเรียบเรียง หรือลบ เพื่อแก้ไขจุดที่เราผิดพลาด เมื่อเราได้ฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะสามารถแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และไม่เกิดความรู้สึกกดดันเวลาเรียน 

-เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราสามารถแต่งประโยคเองได้อย่างรวดเร็ว ผิดพลาดน้อย รู้ศัพท์เพียงพอ ก็จะส่งผลให้เราสามารถฟังและพูดเองได้โดยปริยาย ที่เหลือเพิ่มเติมในเรื่องของการฝึกสำเนียง ฝึกพูด กับชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดความคล่องและชินกับการใช้ ซึ่งในแต่ละคอร์ส เราจะได้ฝึกวิธีการออกเสียงของคำที่คนไทยมักออกเสียงผิดบ่อยๆ เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น และสำคัญในการใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน และงาน

คอร์สนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

- ผู้ที่มีพี้นฐานไม่แน่น ต้องการรื้อฟื้นใหม่ ร้างลามานาน หรือไม่ค่อยได้ใช้ หรือพอใช้งานได้ แต่ Grammar ไม่แม่น 

- อยากแต่งประโยคเองได้ตามต้องการ เบื่อกับการท่องจำประโยคเพื่อใช้พูด หรือ Copy แปะเวลาเขียน e-mail 

- เคยเรียนกับฝรั่งแล้วไม่ค่อยได้ผล งง ฟังไม่ออก แปลไม่ได้ พูดไม่ทัน เขียนไม่ถูก ศัพท์รู้น้อย

- เคยเรียนติวสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL ไม่ค่อยรู้เรื่อง จับประเด็นไม่ทัน เนื่องจากพื้นฐานไม่แน่น ได้คะแนนสอบไม่ตรงตามเป้าที่กำหนด

- ต้องการพัฒนา เพื่อใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในงาน สอบ เรียนต่อ หรือทำงานต่างประเทศ 

- มีเวลาเรียนจำกัด ได้แค่เสาร์หรืออาทิตย์ วันเดียว หรือว่างเฉพาะตอนเย็น หลังเลิกงาน

- ต้องการใบ certificate (ใบรับรอง) เพื่อนำไปยื่นเรียนต่อ หรือ up ฐานเงินเดือน

** สำคัญ!! กรุณาอ่านและทำตามขั้นตอน โดยละเอียดค่ะ**

=======================================

เมื่อผู้เรียนทำการโอนเงินแล้ว กรุณา

1) ส่งข้อมูลทันที โดยแจ้ง ( ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ แจ้งรอบเรียน ) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบสลิบ Pay in *ส่งมาที่ infooicenglish@gmail.com หรือ ทาง Line ID: oicenglish88 หรือแฟกซ์ที่ เบอร์ 02-267-5043

ทางโรงเรียนจะทำการลงทะเบียนเรียนให้กับท่านพร้อมกับออกใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่งให้กับท่านในกรณีที่ส่งข้อมูลมาครบถ้วน เท่านั้น

2) โทรแจ้งทางโรงเรียนเพื่อยืนยันการชำระ

3) กรุณานำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ มายื่นในวันเปิดคอร์ส


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ OIC English Copyright © oic english 2009 -2011. All Rights Reserved.
E-mail : infooicenglish@gmail.com Tel : 02-267-5041-3